Om Grimstad Glass AS

Grimstad Glass AS ble etablert i januar 2002, og har totalt 28 års erfaring innen glassfaget. I dag er vi 2 fast ansatte i firmaet, og vi utfører glassmestertjenester på hele Sørlandet. Grimstad Glass både produserer og bearbeider glass og plast samt installasjon og montering av ferdige produkter. Salg foregår via våre lokaler i Grimstad. Våre kunder er både privatpersoner, firmaer og offentlige institusjoner.

Vi har drevet glassmestervirksomhet her på Biesletta i snart 13 år. Vi opplever at kundene er blide og fornøyde med det arbeid vi utfører for dem. Grimstad Glass AS har god økonomi og har godt med overskudd hvert år. Vi holder oss oppdaterte hele tiden med relevante kurs.